Over de Beckart

Historie

De Beckart opende haar deuren in 1956 als meisjesschool, een aantal jaren later werd dit een kleuterschool en vulde de gangen met het gelach van nieuwsgierige kleintjes.  

Jaren later kreeg De Beckart een nieuwe functie doordat het verkocht werd door de Gemeente Sint-Oedenrode aan Stichting NAB (Nijnsels Algemeen Belang).

Het gebouw groeide uit tot een bruisende omgeving voor verenigingen en vaste gebruikers, waaronder naschoolse opvang, hobbyisten en verenigingen, die er hun passies konden uitoefenen.

In 2019 kreeg De Beckart een nieuw hoofdstuk toen het pand werd verhuurd aan een pachter niet veel later op 1 januari 2022 nam een nieuw bestuur het beheer over, waarmee De Beckart een nieuw tijdperk van groei en gemeenschapsbetrokkenheid inging.

Doelstelling

Het gemeenschapshuis De Beckart is eigendom van stichting NAB (Nijnsels Algemeen Belang), en het gebouw wordt gebruikt door stichting De Beckart. De doelstelling van stichting De Beckart is het behouden van ons gemeenschapshuis, dat dient als thuisbasis voor tal van verenigingen en maatschappelijke alternatieven. Hieronder vallen onder andere Tiona, De Kneuterkapel, Thuis in Neijnsel, Nijnselse kermisfeesten, de kerstmarkt, Carnavalsbal, De Klutsers, Het eetpunt, De KBO, De Dorpsraad, Zij Actief, Klavertje Vier, De vuurtoren, The Joy, en nog veel meer.

Wij van stichting De Beckart nemen de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het gebouw op ons en zorgen voor de benodigde horecafaciliteiten en voorzieningen voor deze diverse partijen. Daarnaast dragen we bij aan tal van andere culturele en maatschappelijke activiteiten. Deze activiteiten kunnen op hun beurt een financiële bijdrage leveren aan het beheer en onderhoud van De Beckart. Denk hierbij aan het bieden van onderdak aan Samba Rooi, twee bridgeverenigingen, drie dansgroepen, koffietafels en nog veel meer.

Since 1967

Het bestuur

De stichting NAB neemt verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het gebouw, welke zij verhuren aan stichting De Beckart. Het bestuur van NAB en De Beckart wordt gevormd door vijf bestuursleden: René Voss (voorzitter), Ilse van den Boom (penningmeester), Erry Dortmans (activiteiten), Mari Swinkels (technisch beheer) en
Nick van de Koevering (communicatie).

Om het bestuur te ondersteunen, zet een diversiteit aan vrijwilligers zich in binnen verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen omvatten onder andere een team van barvrijwilligers, een bouwteam, een team dat zich richt op afvalbeheer en tuinonderhoud, en een team voor het aanvullen van de bar. Het totale aantal betrokken vrijwilligers bedraagt anno 2023 ongeveer 70 personen. De samenhorigheid van Nijnsel komt hierin duidelijk naar voren, en als gemeenschap kunnen we niets anders dan trots en dankbaar zijn voor deze betrokkenheid!

Rene Voss (Voorzitter)

Ilse van den Boom (Penningmeester)

Erry Dortmans (Activiteiten)

Jolanda Kerkhof (Adviseur)

Nick van de Koevering (Communicatie)

Mari Swinkels (Technisch beheer)

Contact

Oude lieshoutseweg 7,
5492 HT Sint-Oedenrode